Date generale

 

ASCOTID Trail Race este o campanie de sănătate organizată de Asociația Copiilor și Tinerilor Diabetici Mureș (ASCOTID)  și reprezintă o competiție de alergare pe teren accidentat care susține activitatea fizică pentru toate categoriile de vârstă. Competiția se va desfășura în Târgu Mureș iar zona principală de desfășurare a acesteia este Platoul Cornești (reprezentând cel mai înalt punct al orașului). Traseul este considerat unul ușor însă care necesită un nivel minim de pregătire având în vedere diferența de nivel care se înregistrează (aproximativ 584 de metri pentru proba de semimaraton, respectiv 256 de metri pentru proba de cros).

Menționăm următoarele distanțe pentru cele 4 probe regăsite în practica sportivă:

1. Cros, cu o lungime de 9.492 km – timp limită de parcurgere 2,5 h

2. Proba de semimaraton, cu o lungime de 20,709 km – timp limită de parcurgere de 4 h

3. Cursa Family ( echipa formată dintr-un copil cu vârstă între 06 ani şi un adult) cu o lungime de  0.643 kilometri – timp limită de parcurgere 30′

4. Cursa de copii cu o lungime de 0.643 kilometri kilometri ( cu vîrsta între 7 – 10 ani ) și Cursa de copii cu o lungime de 1,609 kilometri ( cu vîrsta între 11-16 ani) – timp limită de parcurgere 30′

Pe traseu, sportivii de la semimaraton vor avea parte de 4 puncte de susținere alimentară/hidrică, cei de la proba de cros vor avea parte de 2 puncte de susținere alimentară/hidrică iar copii vor avea 1 singur punct de susținere alimentară (zona de finish).

Modificări ale traseului

Toate traseele vor fi marcate de către organizator pentru  ghidarea corespunzătoare a sportivilor.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica traseul sau de a anula desfășurarea competiției în caz de vreme nefavorabilă care pune în pericol buna practică sportivă a concurenților.

Amânarea/anularea competiției

Organizatorii amintesc faptul că taxa de înscriere, în cazul în care competiția va fi anulată, nu va fi restituită dacă această inconveniență nu le aparține.  Vremea nefavorabilă sau alt eveniment natural (alunecări de teren, ploi, inundații, vânt puternic etc.), apreciate de organizator ca reprezentând un impediment în desfășurarea competiției la data și pe traseul anunțat. 

Decizii ale autorităților naționale sau locale de restrângere a drepturilor și libertăților cetățenești care împiedică desfășurarea totală sau parțială a competiției, indiferent dacă aceste decizii sunt luate din motive de siguranță națională (războaie, demonstrații, stare de asediu, atentate etc), din motive de sănătate publică (epidemii, pandemii, epizootii, endemii, etc) sau din orice alte motive.

Cazuri de forță majoră, ori în cazul oricărui alt eveniment imprevizibil care afectează, în opinia organizatorului desfășurarea în condiții de siguranță a competiției

Documente necesare pentru a ridica kit-ul de participare

 • Actul de indentitate,
 • Donația pentru susținerea evenimentului (pentru sportivii care se înregistrează la competiție până în data de 16.09.2023),
 • Declarația pe propria răspundere, completată și semnată,
 • Declarația pe propria răspundere, completată, semnată de către părinte (tutore) pentru participanții cu vârstă sub 18 ani.

Înscriere

Înscrierea se realizează online până la data stabilită de către organizatori. După data limită nu se vor  mai putea realiza înscrieri decât în ziua competiţiei iar donația va fi de 160 de lei pentru semimaraton și 140 de lei pentru proba de cros, 50 lei pentru proba Family  și 25 lei proba copii, fără kitul de participare. În cazul în care donația, pentru participanții înscriși ( până la data de 16 septembrie 2023), nu se realizează până la data de 18 septembrie, aceștia vor fi excluși din lista de participanți.

Dacă la o anumită categorie de varstă nu se atinge un număr minim de 6 participanți, atunci ei vor fi distribuiți la una din categoriile inferioare.

Documente necesare pentru înscriere în dimineaţa competiţiei

 • Completarea fişei de înscriere (se va regăsi la faţa locului).
 • Plata contribuţiei de participare (160 de lei pentru semimaraton, 140 de lei pentru proba de cros, 50 lei pentru proba Family și 25 lei proba copii).
 • Declaraţie pe propria răspundere vizavi de participarea la proba sportivă aleasă.
 • Declaraţia pe propria răspundere (din partea tutorelui sau a părintelui) vizavi de participarea alergătorilor  cu vârsta sub 18 ani.
 • ATENȚIE! Referitor la cursa pentru copii, NU se permite înscrierea GRUPURILOR la fața locului! 

Responsabilitățile organizatorului

 • Asigurarea punctelor de hidratare/alimentare pe parcursul traseului, în funcție de lungimea și dificultatea acestuia.
 • Marcarea corespunzătoare a traseului și implicit atenționarea zonelor periculoase.
 • Prezența voluntarilor, a arbitrilor și implicit a punctelor de control pe parcursul traseului.
 • Atenționarea sportivilor dacă traficul rutier este doar parțial oprit.
 • Asigură respectarea datelor prezentate prvind traseul competiției.
 • Înștiințarea concurenților asupra oricărei modificări pe care traseul o poate suferi.
 • Asigurarea kitului de participare în modul prezentat.
 • Realizarea ședinței tehnice
 • Asigurarea echipajului de prim ajutor
 • Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru nici un fel de accident sau prejudiciu apărut ca urmare a participării la competitia ASCOTID TRAIL RACE şi îşi rezervă dreptul de a modifica sau ajusta traseul de concurs în funcţie de condiţiile meteo, starea terenului sau chiar de a opri cursa în cazuri excepţionale. Orice modificare a traseului va fi semnalizată corespunzător (ca de altfel întregul traseu) şi comunicată concurenţilor cel mai târziu la ședinţa tehnică din ziua concursului. În caz de forţă majoră, orice evenimente care ar putea influenţa buna desfăşurare a concursului, care determină organizatorii să anuleze competiţia, DONAȚIA nu va fi returnată.

 Responsabilităţile concurentului

Participanții sunt obligați să respecte termenii și condițiile impuse în regulamentul competiției. Prin participarea la această competiție, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentate în regulament , să-și asume îndeplinirea condițiilor menționate în declaratia pe proprie răspundere, pusă la dispoziție de către organizator.

 • Să citească și să respecte regulamentul şi să participe la şedinţa tehnică a competiţiei.
 • Participanţii se înscriu şi participă la o astfel de activitate fizică pe propria răspundere, aspect luat în considerare și prin declaraţia semnată la ridicarea kit-ului de participare.
 • Numărul de concurs trebuie să fie atașat în fața și în mod obligatoriu trebuie sa fie vizibil pe toată perioada concursului. Pierderea numărului de concurs duce la descalificare;
 • Să aibă în vedere faptul că organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru obiectele care au fost pierdute în zona de start sau pe parcursul traseului.
 • Concurentul este obligat să anunţe primul voluntar întâmpinat pe parcursul traseului sau la primul punct de control şi/sau hidratare incapacitatea de a continua proba aleasă.
 • Concurenţii îşi asumă orice daună penală sau civilă pe care au produs-o altui concurent.
 • Prin înscrierea și participarea la probele competiției aceștia accepta implicit ca materialele pot fi folosite de către organizatori în realizarea de clipuri, colaje, cover-uri și/sau alte produse publicitare pentru promovarea concursului.
 • Participantii sunt direct responsabili pentru participarea la aceasta cursă, organizatorul nu iși asumă în nici un fel de obligatie în cazul în care participantul se accidentează sau se rănește. Există în zona de start/finish Serviciul Salvamont și Salvare care vor acorda serviciul de prim ajutor, în caz de nevoie.

Participanți

Cursa de semimaraton și cursa de cros pot reprezenta activitatea la care aceştia optează numai în cazul în care tinerii sunt legitimații la un club sportiv și prezintă reale calități atletice în concordanță cu activitatea care se va desfășura în cadrul probei stabilite sau este însoţit de către părinte iar acesta semnează declaraţia pe propria răspundere.

Cursa de copii este destinată celor cu vârsta de până la 16 ani înscrişi de reprezentantul legal (părinte sau tutore) pe răspunderea acestuia .Dacă reprezentantul legal nu este părintele, ci tutorele, atunci e necesară şi o dovadă corespunzătoare care atestă calitatea de tutore a celui care semnează declaraţia notarială sau olografă la faţa locului. Înscrierea pe site prin înregistrarea unei vârste diferite decât cea reală atrage după sine eliminarea din concurs. Dacă dintr-un motiv întemeiat persoana înscrisă online doreşteîşi anuleze înscrierea, poate face acest lucru printr-un e-mail trimis la adresa de email trailrace.ascotid@gmail.com. În cazul retragerii înscrierii, DONAȚIA NU POATE FI RETURNATĂ, însă locul poate fi cedat unui alt concurent. Îi încurajăm pe cei care nu mai pot concura să transfere taxa altei persoane şi să anunţe organizatorul printr-un e-mail trimis la adresa trailrace.ascotid@gmail.com până la data de 16 septembrie 2023.

La cursa „Family”, minorii trebuie înscrişi și însoțiți pe traseu de reprezentantul legal (părinte sau tutore) pe răspunderea acestuia.

Echipament obligatoriu  

 • Încălţăminte sport, specifică pentru astfel de activităţi.
 • Numărul de concurs oferit de către organizatori vizibil pe toată durata cursei.
 • Chip-ul de cronometrare.
 • Echipament impermeabil în caz de vreme nefavorabilă
 • pahar / bidon de apă / pungă camelback(optional)

Cronometrare

Cronometrarea se realizează la secundă cu un dispozitiv de cronometrare cu chip, iar sportivul care va parcurge în cel mai scurt timp traseul stabilit va fi câştigătorul probei la care participă.

Descalificarea sportivului

Se impune în următoare cazuri:

 • Timpul limită impus de către organizatori nu a fost respectat.
 • Traseul nu a fost respectat (scurtături).
 • Se utilizează orice mijloc de transport pentru a parcurge traseul, în afara acțiunii sportive stabilite de natura competiției (alergare).
 • Sportivul va fi eliminat în cazul în care organizatorul consideră că acesta nu mai poate continua activitatea sportivă (accidentare).
 • Sportivul nu deține echipamentul adecvat/obligatoriu.
 • Se semnalează comportament nesportiv faţă de alţi concurenţi sau lipsa de respect faţă de oficiali, organizatori, voluntari, public spectatori, localnici
 • Se deteriorează mediul înconjurător, părăsirea echipamentului pe traseu sau aruncarea de gunoaie şi resturi pe traseu (ambalajele utilizate pot fi lăsate la punctele de control şi de alimentare).
 • Pierderea numărului de concurs.
 • Ratarea unui punct de control.

Retragerea din cursă

Orice participant care s-a accidentat după startul competiției sau starea fizică nu îi permite finalizarea probei la care participă, este obligat să anunțe organizatorii la primul punct de verificare/alimentare care se regăsește pe traseu. La întoarcerea în zona de finish (acțiune asigurată de către organizatori) acesta va completa o fișă prin care declară că nu a finalizat cursa şi motivele acestei acţiuni (după caz). Continuarea cursei se poate face doar pe propria răspundere iar organizatorii nu mai garantează că pe traseu vor mai fi voluntari, puncte de alimentare funcţionale, marcaje etc., iar concurentul se consideră în afara concursului. Va exista un punct de prim ajutor unde se va asigura serviciu medical de specialitate în caz de nevoie.

Premiere

Organizatorii vor premia câştigătorii probelor open (Cros, Semimaraton) şi câştigătorii probelor de vârstă la fiecare categorie (Cros, Semimaraton, Cursa copii, Family).

Fiecare participant va primi diplomă de participare (online) şi medalie de finisher.

 

Declarație adulți

Declarație minori

Declarație family

 


Scroll to Top